دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

مدارس غیرانتفاعی یزد: بهترین مدارس غیرانتفاعی یزد

مدرسه غیرانتفاعی در یزد

مدرسه غیرانتفاعی چیست ؟

مدارس خصوصی، یا مدارس مستقل یا غیردولتی در کل مدارسی هستند که توسط دولت‌ها اداره نمی‌شوند، ازین رو مجازند دانش‌آموزان خود را برگزینند و بودجه آنها را از طریق شهریه‌ای که از دانش آموزان دریافت می‌کنند تأمین می‌کنند البته در برخی مدارس خصوصی ممکن است دانش آموزان بسته به استعدادشان (درسی، هنری، ورزشی و غیره)، نیاز مالی یا بورسیه‌های اعتبار مالیاتی بتوانند بورسیه دریافت کنند که هزینه‌ها را ارزان کند.

مدارس غیرانتفاعی یزد: بهترین مدارس غیرانتفاعی یزد

مدرسه غیرانتفاعی در یزد ، مدارس غیرانتفاعی یزد: بهترین مدارس غیرانتفاعی یزد
مدارس غیرانتفاعی یزد: بهترین مدارس غیرانتفاعی یزد ، مدرسه غیرانتفاعی در یزد ، مدرسه غیرانتفاعی پسرانه در یزد ،

مدرسه غیر انتفاعی در یزد