متن تبریک روز عشقم

خواص دارویی و گیاهی

متن تبریک روز عشقم
متن تبریک روز عشقم

متن تبریک روز عشقم

ادامه خواندن “متن تبریک روز عشقم”

متن تبريك روز عشق

خواص دارویی و گیاهی

متن تبريك روز عشق
متن تبريك روز عشق

زیباترین جملات و اس ام اس های عاشقانه برای تبریک روز عشق ایرانی و جشن سپندارمذگان به دوستان و عشق تان

سپندارمذ پاسبان تو باد
ز خرداد روشن روان تو باد

******

من نمی تونم به تو نقره بدم
من نمی تونم به تو طلا بدم
نمی تونم بهت الماس بدم
یا برات یاقوت بخرم.

اما یک چیزی را می خوام به تو تقدیم کنم
از روزی که با تو آشنا شدم
فقط با تو خوشحال می شم
و قلبم را فقط به تو می دممتن تبريك روز عشق
ادامه خواندن “متن تبريك روز عشق”

متن تبریک روز عشق

خواص دارویی و گیاهی

متن تبریک روز عشق
متن تبریک روز عشق

زیباترین جملات و اس ام اس های عاشقانه برای تبریک روز عشق ایرانی و جشن سپندارمذگان به دوستان و عشق تان

سپندارمذ پاسبان تو باد
ز خرداد روشن روان تو باد

******

من نمی تونم به تو نقره بدم
من نمی تونم به تو طلا بدم
نمی تونم بهت الماس بدم
یا برات یاقوت بخرم.

اما یک چیزی را می خوام به تو تقدیم کنم
از روزی که با تو آشنا شدم
فقط با تو خوشحال می شم
و قلبم را فقط به تو می دممتن تبریک روز عشق

ادامه خواندن “متن تبریک روز عشق”