تبریک روز وکیل ۹۷: تبریک روز وکیل۹۷

تبریک روز وکیل 1397

او که هم نام خداوند جهان است وکيل

برسرمشکل مردم نگران است وکيل

گاه روديست خروشان که به دريا برسدعکس تبریک روز وکیل به همسر

گاه آرام تر از آب روان است وکيل

سال روز استقلال کانون وکلا و روز وکيل گرامي باد.

تبریک روز وکیل 1397
تبریک روز وکیل 1397

ادامه خواندن “تبریک روز وکیل ۹۷: تبریک روز وکیل۹۷”