پیام تسلیت فوت عمو

سلام خوش امدین امیدوارم تو هیچ عشقی شکست نخورده باشین اگه خوردین هم اشکالی نداره همه که نباید به عشقشون برسن. درصورتی که انتقاد یا پیشنهادی دارین با ما درتماس باشین
09010736795 سامی حسینی مهندس سئو,ایده پرداز وب

خواص دارویی و گیاهی

پیام تسلیت فوت عمو
پیام تسلیت فوت عمو

سبد خرید شما خالی است.

سبد خرید شما خالی است.


۷,۰۰۰ تومان


۷,۰۰۰ تومان

نگران تسلی خاطر عزیزان داغدارتان نباشید!

پیام تسلیت فوت عمو

دسته این محصولات،4 گروه اصلی زیر را خطاب قرار می‌دهند:

و پیام تسلیت شما را در از دست دادن عزیزان شامل:

عبارت کلی ” عزیزسفرکرده”، پدر، مادر، برادر، خواهر، پدربزرگ، مادربزرگ، عبارت کلی ” فرزند دلبندتان”، عمه، عمو، دایی، خاله، نوه، همسرگرامیتان، پدر همسر، مادر همسر، برادر همسر، خواهر همسر، عموی همسر و دایی همسر ابلاغ می‌نماید.

بنابراین هیچگونه نسبت خویشاوندی و یا دوستی از دایره متون تدارک دیده شده خارج نخواهد بود و شما قادر هستید به سرعت و با خاطری آسوده، پکیج مرتبط با نیاز خود را انتخاب و تهیه فرمایید.

توجه: اگر قصد دریافت پکیج سفارشی مطابق با متن و دیدگاه خود را دارید فوراً ما را در جریان قرار‌دهید و سفارش خود را در اسرع وقت تحویل بگیرید.

مدیریت گرافیک شاپ، ضمن عرض تسلیت به شما، غفران الهی عزیز سفر کرده و تسلی خاطر بازماندگان ایشان را از خداوند خواستار است.

” ZIP”

“3 فایل”

“3 مگابایت”

” الف- بنر عریض قابل چاپ از 20 سانتیمتر(پاکتی) تا 5 متر عرض دیواری ب- تراکت دیواری A4 ج- بنر کوچک عمودی قطع موبایل”

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

دیدگاه شما *

نام *

ایمیل *

هیچ درخواستی وجود ندارد


بنر تسلیت آماده

تسلیت به سرکارخانم- درگذشت عزیز سفرکرده


بنر تسلیت آماده

تسلیت به همکارارجمند جناب آقای- درگذشت دایی


بنر تسلیت آماده

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای- درگذشت عموی همسر


بنر تسلیت آماده

تسلیت به جناب آقای – درگذشت برادر


بنر تسلیت آماده

تسلیت به همکارارجمند سرکارخانم- درگذشت دایی همسر


بنر تسلیت آماده

تسلیت به جناب آقای- درگذشت خاله


بنر تسلیت آماده

تسلیت به همکارارجمند سرکارخانم- درگذشت فرزند


بنر تسلیت آماده

تسلیت به سرکارخانم- درگذشت فرزند


بنر تسلیت آماده

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای- درگذشت عزیز سفرکرده

پیام تسلیت فوت عمو


بنر تسلیت آماده

تسلیت به همکارارجمند سرکارخانم- درگذشت مادربزرگ


بنر تسلیت آماده

تسلیت به همکارارجمند جناب آقای – درگذشت برادر


بنر تسلیت آماده

تسلیت به سرکارخانم- درگذشت نوه


بنر تسلیت آماده

تسلیت به همکارارجمند سرکارخانم- درگذشت پدرهمسر


بنر تسلیت آماده

تسلیت به همکار ارجمند سرکارخانم- درگذشت دایی


بنر تسلیت آماده

تسلیت به سرکارخانم- درگذشت عمّه


بنر تسلیت آماده

تسلیت به همکار ارجمند سرکارخانم- درگذشت عموی همسر


بنر تسلیت آماده

تسلیت به جناب آقای- درگذشت مادر


بنر تسلیت آماده

تسلیت به سرکارخانم- درگذشت دایی همسر


بنر تسلیت آماده

تسلیت به سرکارخانم- درگذشت همسر


بنر تسلیت آماده

تسلیت به سرکارخانم- درگذشت برادرهمسر


بنر تسلیت آماده

تسلیت به جناب آقای – درگذشت عزیز سفرکرده


بنر تسلیت آماده

تسلیت به همکارارجمند سرکارخانم- درگذشت پدر


بنر تسلیت آماده

تسلیت به همکارارجمند سرکارخانم- درگذشت برادرهمسر


بنر تسلیت آماده

تسلیت به همکار ارجمند سرکارخانم- درگذشت عمّه


بنر تسلیت آماده

تسلیت به جناب آقای- درگذشت فرزند


بنر تسلیت آماده

تسلیت به جناب آقای- درگذشت دایی همسر


بنر تسلیت آماده

تسلیت به سرکارخانم- درگذشت خاله


بنر تسلیت آماده

تسلیت به همکارارجمند سرکارخانم- درگذشت پدربزرگ


بنر تسلیت آماده

تسلیت به جناب آقای- درگذشت خواهر


بنر تسلیت آماده

تسلیت به همکارارجمند سرکارخانم- درگذشت خواهر


بنر تسلیت آماده

تسلیت به همکارارجمند جناب آقای- درگذشت مادر


بنر تسلیت آماده

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای- درگذشت دایی همسر


بنر تسلیت آماده

تسلیت به همکارارجمند جناب آقای- درگذشت همسر


بنر تسلیت آماده

تسلیت به همکارارجمند جناب آقای- درگذشت پدربزرگ


بنر تسلیت آماده

تسلیت به همکارارجمند جناب آقای – درگذشت مادربزرگ


بنر تسلیت آماده

تسلیت به همکارارجمند جناب آقای- درگذشت خواهرهمسر


بنر تسلیت آماده

تسلیت به جناب آقای- درگذشت عموی همسر


بنر تسلیت آماده

تسلیت به جناب آقای- درگذشت پدرهمسر


بنر تسلیت آماده

تسلیت به همکارارجمند جناب آقای- درگذشت مادرهمسر


بنر تسلیت آماده

تسلیت به جناب آقای- درگذشت برادرهمسر


بنر تسلیت آماده

تسلیت به جناب آقای- درگذشت مادرهمسر


بنر تسلیت آماده

تسلیت به همکارارجمند جناب آقای- درگذشت پدرهمسر


بنر تسلیت آماده

تسلیت به جناب آقای- درگذشت دایی


بنر تسلیت آماده

تسلیت به سرکارخانم- درگذشت مادرهمسر


بنر تسلیت آماده

تسلیت به همکارارجمند جناب آقای- درگذشت برادرهمسر


بنر تسلیت آماده

تسلیت به جناب آقای- درگذشت مادربزرگ


بنر تسلیت آماده

تسلیت به همکارارجمند سرکارخانم- درگذشت همسر


بنر تسلیت آماده

تسلیت به همکارارجمند سرکارخانم- درگذشت خاله


بنر تسلیت آماده

تسلیت به همکارارجمند جناب آقای- درگذشت نوه


بنر تسلیت آماده

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای – درگذشت عمو


بنر تسلیت آماده

تسلیت به جناب آقای- درگذشت همسر


بنر تسلیت آماده

تسلیت به سرکارخانم- درگذشت عموی همسر


بنر تسلیت آماده

تسلیت به سرکارخانم- درگذشت عمو


بنر تسلیت آماده

تسلیت به همکارارجمند سرکارخانم- درگذشت خواهرهمسر


بنر تسلیت آماده

تسلیت به سرکارخانم- درگذشت خواهر


بنر تسلیت آماده

تسلیت به سرکارخانم- درگذشت مادر


بنر تسلیت آماده

تسلیت به سرکارخانم- درگذشت پدرهمسر


بنر تسلیت آماده

تسلیت به همکارارجمند جناب آقای- درگذشت خواهر


بنر تسلیت آماده

تسلیت به همکارارجمند سرکارخانم- درگذشت نوه


بنر تسلیت آماده

تسلیت به همکارارجمند سرکارخانم- درگذشت مادر


بنر تسلیت آماده

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای – درگذشت عمّه


بنر تسلیت آماده

تسلیت به سرکارخانم- درگذشت پدربزرگ


بنر تسلیت آماده

تسلیت به سرکارخانم- درگذشت مادربزرگ


بنر تسلیت آماده

تسلیت به سرکارخانم- درگذشت دایی


بنر تسلیت آماده

تسلیت به همکارارجمند جناب آقای- درگذشت خاله


بنر تسلیت آماده

تسلیت به همکار ارجمند سرکارخانم- درگذشت عزیز سفرکرده


بنر تسلیت آماده

تسلیت به سرکارخانم- درگذشت برادر


بنر تسلیت آماده

تسلیت به سرکارخانم- درگذشت پدر


بنر تسلیت آماده

تسلیت به همکارارجمند سرکارخانم- درگذشت مادرهمسر


بنر تسلیت آماده

تسلیت به جناب آقای- درگذشت پدربزرگ


بنر تسلیت آماده

تسلیت به جناب آقای – درگذشت عمّه


بنر تسلیت آماده

تسلیت به جناب آقای- درگذشت نوه


بنر تسلیت آماده

تسلیت به همکار ارجمند سرکارخانم- درگذشت عمو


بنر تسلیت آماده

تسلیت به همکارارجمند سرکارخانم- درگذشت برادر


بنر تسلیت آماده

تسلیت به جناب آقای- درگذشت خواهرهمسر


بنر تسلیت آماده

تسلیت به جناب آقای – درگذشت پدر


بنر تسلیت آماده

تسلیت به همکار ارجمند جناب آقای- درگذشت فرزند


بنر تسلیت آماده

تسلیت به سرکارخانم- درگذشت خواهرهمسر


بنر تسلیت آماده

تسلیت به همکارارجمند جناب آقای- درگذشت پدر


نام کاربری یا آدرس ایمیل *


گذرواژه *

مرا به خاطر بسپار

ورود


گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟


آدرس ایمیل *

A password will be sent to your email address.

اطلاعات شما در این سامانه محفوظ است و صرفاً برای ارائه خدمات مرتبط با درخواست یا خرید شما و یا اطلاع رسانی به کار گرفته خواهد شد. سیاست حفظ حریم خصوصی.


عضویت

تولد و مرگ هر کدام اتفاقاتی هستند که در چرخه زندگی هر فردی رخ می دهند و در هر جامعه ای هم مراسمات خاصی برای این دو رویداد مهم مرسوم است. در جامعه ما هم برای هر درگذشت و هم برای تولد آداب و رسومی خاص وجود دارد که ما در این مطلب از پارسی نو در مورد تسلیت گفتن برای درگذشت مطالبی را گردآوری و منتشر کرده ایم. متن مناسب برای تسلیت بنا به موقعیت شما نسبت به متوفی متفاوت است و باید در انتخاب اس ام اس برای تسلیت هم دقت لازم را داشته باشید. شاید متن اداری تسلیت بنا به فوت همکار به کار شما بیاید و یا اگر تسلیت به اقوام و فامیل را مد نظر دارید بهتر است از پیام هایی استفاده کنید که نشان دهنده صمیمیت اوج ناراحتی شما برای آنها و فرد از دست رفته باشد. اگر هم تسلیت برای فوت جوان نیاز دارید باید از اشعار و متن هایی که سوزناک هستند بهره بگیرد. به هر حال عرض تسلیت یکی از مهمترین آداب در جامعه ما است که باید نسبت به آن حساسیت لازم را داشت.

تسلیت :

*خبردرگذشت(…..)عزیز چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می‌نشیند،

پیام تسلیت فوت عمو

ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌ای جز تسلیم و رضا نیست

خداوند قرین رحمتش فرماید

* از شنیدن خبر فوت(…..) بسیار متاثر شدم بنده این واقعه دردناک رو خدمت شما وخانواده محترم تسلیت عرض می کنم،

از درگاه خداوند متعال برای جنابعالی صبر مسالت دارم

مارو هم در غم عزیز از دست رفته تان شریک بدونید

پیام تسلیت جدید

*کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام

ضایعه درگذشت مادر مهربان و مومنتان را از صمیم قلب تسلیت عرض می کنم

خداوند متعال روح پاکش را با سرورش فاطمه زهراء محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید

*کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام

ضایعه درگذشت پدر مهربان و مومنتان را از صمیم قلب تسلیت عرض می کنم

خداوند متعال روح پاکش را با مولایش علی (ع) محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید

*فقدان جانگداز درگذشت (…..)را به خانواده محترمشان تسلیت عرض می نماییم

*در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن صبری میخواهد عظیم ،

برای شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی

و برای آن عزیز در گذشته غفران و رحمت واسعه الهی را خواستارم .

متن برای تسلیت

*جناب….

فقدان ….بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت.

غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سلامتی

و طول عمر با عزت برای جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم.

*همسفر در راه ماند..

زندگی سخت است…

لیک..در سفر باید بود…

همراهتان از سفر ماند سیلی سهمگین باور شاید نه ..

سختی راه را مینماید که بایستی تنها رفت صبری باید تا آرامشی زاید.

*ترک یارتان بر شما تسلیت باد

پیام تسلیت فوت عمو

فقدان پدر بزرگوارتان ما را سخت اندوهگین ساخت غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم

درگذشت پدر گرامی تان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سلامتی برای شما و بازماندگان آن عزیز از دست رفته دارم

مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـته کـه بهار فرحناک زندگی را خـزانـی ماتم زده بـه انتظار بنشیند و این بارزترین تفسیر فلسفـه آفـرینش درفـراخـنای بـی کران هـستی و یـگانه راز جـاودانگی اوسـت درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم

متن تسلیت فوت پدر

خبردرگذشت پدر چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می‌نشیند،

ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌ای جز تسلیم و رضا نیست

خداوند قرین رحمتش فرماید

انالله و انا الیه راجعون خبردار شدیم که پدر بزرگوارتان به رحمت خدا پیوست آرزو می کنیم که وسعت صبر خانواده ی این دوستان عزیز به اندازه ی دریای غمشان باشد با هم دعا کنیم تا خداوند بزرگ روح عزیز از دست رفته را قرین رحمت کند و خوب از این میهمان جدید پذیرایی کند

و هر از گاه در گذر زمان در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد که در سکونی آغازی بی پایان را می سراید درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل خواهانم

پیام تسلیت برای درگذشت پدر

از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه و برای جنابعالی و خانواده محترم صبوری و شکیبایی مسئلت می نمایم خداوند قرین رحمتش فرماید

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام ضایعه درگذشت پدر مهربان و مومنتان را از صمیم قلب تسلیت عرض می کنم خداوند متعال روح پاکش را با مولایش علی ( ع ) محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید

تسلیت قطره ایست در برابر غم دریا گونه ی شما از خداوند صبری عظیم برای شما و خانواده محترمتان خواستارم امیدوارم غم آخرتان باشد

پدر پشتم شکست از رفتن تو پدر شادی تموم شد تو غم تو پدر اون همه حرفات کجا رفت همه رفتن بعد از رفتن تو بعد رفتنت پدر زندگی مرد نور قلب من به خاموشی سپرد بعد رفتنت پدر هستی من سر به جاده های بی کسی سپرد

در کمال تأسف و شوکی بزرگ باخبر شدیم ( نام مرحومه ) دار فانی را وداع گفت از خداوند متعال برای ایشان طلب مغفرت کرده و برای خانواده بزرگوارتان صبر جمیل مسئلت می نماییم

اندوه ما در غم از دست دادن مادر عزیز و بزرگوارتان در واژه ها نمی گنجد تنها می توانیم از خداوند برایتان صبری عظیم و برای آن مرحومه روحی شاد و آرام طلب کنیم

انالله و انا الیه راجعون خبردار شدیم که ( نام مرحومه ) به رحمت خدا رفت آرزو میکنیم که وسعت صبر خانواده ی این دوستان عزیز به اندازه ی دریای غمشان باشد با هم دعا کنیم تا خداوند بزرگ روح عزیز از دست رفته را قرین رحمت کند و خوب از این میهمان جدید پذیرایی کند

تسلیت فوت مادر

فقدان مادر بزرگوارتان ما را سخت اندوهگین ساخت غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم

خبر درگذشت مادر عزیزتان چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می‌نشیند ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌ای جز تسلیم و رضا نیست خداوند قرین رحمتش فرماید

درگذشت مادر گرامی تان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سلامتی برای شما و بازماندگان آن عزیز از دست رفته دارم

از شنیدن خبر فوت مادرتان بسیار متاثر شدم بنده این واقعه دردناک رو خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض می کنم و از درگاه خداوند متعال برای جنابعالی صبر مسالت دارم ما رو هم در غم عزیز از دست رفته تان شریک بدونید

متن برای تسلیت مادر

درگذشت مادر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم

تحمل سوگ فقدان مادر صبری الهی را می طلبد ما را در این غم سترگ و جانکاه شریک بدانید

در کمال تأسف و شوکی بزرگ باخبر شدیم ( نام مرحوم یا مرحومه ) دار فانی را وداع گفت از خداوند متعال برای ایشان طلب مغفرت کرده و برای خانواده بزرگوارشان صبر جمیل مسئلت می نماییم

انالله و انا الیه راجعون خبردار شدیم که ( نام مرحوم یا مرحومه ) به رحمت خدا رفت آرزو میکنیم که وسعت صبر خانواده ی این دوستان عزیز به اندازه ی دریای غمشان باشد با هم دعا کنیم تا خداوند بزرگ روح عزیز از دست رفته را قرین رحمت کند و خوب از این میهمان جدید پذیرایی کند

خبر درگذشت ( نام مرحوم یا مرحومه ) عزیز چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می‌نشیند ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌ای جز تسلیم و رضا نیست خداوند قرین رحمتش فرماید

پیام تسلیت برای فوت برادر از شنیدن خبر فوت ( نام مرحوم یا مرحومه ) بسیار متاثر شدم بنده این واقعه دردناک رو خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض می کنم و از درگاه خداوند متعال برای جنابعالی صبر مسالت دارم ما رو هم در غم عزیز از دست رفته تان شریک بدونید

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام ضایعه درگذشت ( مادر – خواهر – همسر – دختر ) مهربان و مومنتان را از صمیم قلب تسلیت عرض می کنم خداوند متعال روح پاکش را با سرورش فاطمه زهراء محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام ضایعه درگذشت ( پدر – پسر – برادر – همسر ) مهربان و مومنتان را از صمیم قلب تسلیت عرض می کنم خداوند متعال روح پاکش را با مولایش علی (ع) محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید

کدام سوی روم کز فراق امان یابم؟ کدام تیره شب هجر را کران یابم؟

ز تند باد فراقم بریخت برگ وجود کجاست بویی از آن بوستان که جان یابم؟

درگذشت مادربزرگتان را تسلیت عرض می‌کنم

با نهایت تاثر و تاسف درگذشت مادربزرگ گرامیتان را تسلیت و تعزیت عرض نموده

از خداوند تبارک و تعالی برای آن مرحومه علو درجات و رحمت واسعه و برای شما و سایر بازماندگان صبر و بردباری مسئلت داریم.

مادربزرگ‌ها همه در یک جایی از قصه‌ هایمان جا می‌مانند اما یاد

و خاطره‌شان در ذهن ما به نیکی باقی خواهد ‌ماند.

درگذشت مادربزرگ عزیزت را تسلیت می‌گویم

پیامک تسلیت برای فوت مادربزرگ

مرا در غم درگذشت مادربزرگ مرحومتان شریک بدانید،

ازخداوند یکتا رفع درجات آن بزرگوار دربهشت أعلا و مزید فضل

و رحمت پروردگاربی همتا برایشان و طول عمر بازمانگان آن مرحوم بخصوص پدر

مادر گرامی‌ تان همراه با سلامتی و حسن عاقبت‌ شان خواهانم

بانهایت تاسف در گذشت مادربزرگ گرامی‌تان را تسلیت عرض نموده

 از خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و غفران و برای شما و والدینتان طول عمر مسئلت دارم

درگذشت مادربزرگ دوست داشتنی‌ات مرا نیز ناراحت و اندوهگین نمود.

این ضایعه را تسلیت عرض می‌کنم. مراتب تسلیت مرا به پدر / مادرت برسان

شاید نتوانم آنطور که باید غم تو را در از دست دادن مادربزرگت درک کنم.

اما با تو همراهم و این غم را به تو تسلیت عرض می‌کنم. برای تو

و پدر و مادرت سلامتی و طول عمر باعزت از خداوند بزرگ خواستارم

مادربزرگها هروقت بروند، زود رفته‌اند و جای خالی آنها همیشه احساس می‌شود،

درگذشت مادربزرگت را تسلیت می‌گویم

تسلیت درگذشت مادربزرگ

غم تو، غم من است و اندوه از دست دادن مادربزرگت بر دل من نیز سنگینی می‌کند.

درگذشت مادربزرگت را تسلیت گفته و برای آن مرحومه غفران و آمرزش طلب می‌کنم

عرض تسلیت مرا در غم از دست دادن مادربزگ مرحومت بپذیر و مرا در غم از دست دادن او شریک بدان

*اندوه ما در غم از دست دادن ان عزیز بزرگوار در واژه ها نمیگنجد تنها میتوانیم از خداوند برایتان صبری عظیم

و برای آن مرحوم روحی شاد و آرام طلب کنیم

*درگذشت (…..) گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض میکنم

و آرزوی صبر و سلامتی برایتان دارم

از خداوند منان خواستاریم که به شما صبرعطا نماید

*مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـته کـه بهار فرحناک زندگی را خـزانـی ماتمزده بـه انتظار بنشیند و این ،

بارزترین تفسیر فلسفـه آفـرینش درفـراخـنای بـی کران هـستی و یـگانه راز جـاودانگی اوسـتدرگذشت…..

گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت ،

برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم .

متن تسلیت برای فوت دوست

*جناب آقا/ خانم …..اندوه بی پایان ما از این واقعه دردناک قابل وصف نیست مصیبت وارده به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض مینمایم

*درگذشت (…..) چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می‌نشیند،

ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌ای جز تسلیم و رضا نیست.

این ماتم جانگداز را به،خانواده محترم تان صمیمانه تسلیت عرض نموده و برای آنان صبر و اجر و برای آن عزیز سفرکرده علو درجات طلب می‌کنم.

*سوگ فقدان ( مادر-پدر- برادر -همسر-خواهر -فرزند) صبری الهی را می طلبد ما را در این غم سترگ و جانکاه شریک بدانید

* بانهایت تاسفدر گذشت (…..)گرامیتان را تسلیت عرض نموده

واز خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت وغفران وبرای شما طول عمر مسئلت دارم.

*انا لله و انا الیه راجعون «

و هر از گاه در گذر زمان در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی،

جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد که در سکونی،

آغازی بی پایان را می سراید» درگذشت( …..) گرامیتان را به شما

و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت ،

برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم .

*ضایعه در گذشت(…..) گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نوده برای آن عزیر علو درجات الهی را مسئلت میداریم

* خداوند شما را اجر صابرین دهد که حضرتش فرمود:

و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعون. عرض تسلیت حقیر را بپذیرد.

*از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه و برای جنابعالی و خانواده محترم صبوری و شکیبایی مسئلت می نمایم.

خداوند قرین رحمتش فرماید

متن رسمی برای تسلیت گفتن

*از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحومه غفران

و رحمت الهی و برای حضرتعالی و دیگر سوگواران صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم.

*با کمال تأسف باخبر شدیم(…….)دار فانی را وداع گفت.

این مصیبت را به ایشان و خانواده محترمشان تسلیت عرض می نماییم

و از خداوند متعال برای متوفی طلب مغفرت و برای خانواده محترمشان صبر جمیل مسئلت می نماییم

* خاموش شدن این شمع نورانی خدمت خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می کنم

خداوند یکتا رفع درجات آن بزرگوار دربهشت أعلا و مزید فضل

و رحمت پروردگار بی همتا برایشان

وطول عمر بازمانگان آن مرحوم همراه با سلامتی وحسن عاقبت شان خواهانم

*انا لله و انا الیه راجعون

در اینجا لازم است از طریق این رسانه این مصیبت دردناک را خدمت خانواده آن عزیز

و دیگر بستگان تسلیت گفته و آرزوی مغفرت و آمرزش برای مرحوم

و صبر جزیل برای بستگان وی از درگاه خداوند متعال مسئلت نماییم

روحش شاد و یادش گرامی باد

زدم فریاد خدایا این چه رسمی است

رفیقان را جدا کردن هنر نیست

رفیقان قلب انسانند خدایا

بدون قلب چگونه می توان زیست ؟

ز هجران تو پرپر می زند دل

ز دل تنگی به هر در می زند دل

چو بلبل در فراق رویت ای گل

به دیوار قفس سرمیزند دل

گلچین روزگار عجب خوش سلیقه است

می چیند آن گلی که به عالم نمونه است

پیام برای تسلیت درگذشت عمو

این گنج نهان در دل خانه پدرم بود

هم بال و پرم بود و همی تاج سرم بود

هرجا که زمن نام و نشانی طلبیدند

هم نام بلندش سند معتبرم بود

گوهر از خاک بر آرند و عزیزش دارند

بخت بد بین که فلک گوهر ما برده به خاک

گفتم که چرا رفتی و تدبیر تو این بود

گفتا چه توان کرد که تقدیر همین بود

گفتم که نه وقت سفرت بود چنین زود

گفتا که نگو مصلحت دوست در این بود

* انالله و انا الیه راجعون

خبردار شدیم که(……) به رحمت خدا رفت

آرزو میکنیم که وسعت صبر خانواده ی این دوستان عزیز به اندازه ی دریای غمشان باشد.

با هم دعا کنیم تا خداوند بزرگ روح عزیز از دست رفته را قرین رحمت کند و خوب از این میهمان جدید پذیرایی کند.

*در کمال تأسف باخبر شدیم (…..) دار فانی را وداع گفت.

این ضایعه بزرگ را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می نماییم

و از خداوند متعال برای ایشان طلب مغفرت کرده و برای خانواده محترمشان صبر جمیل مسئلت می نماییم..

خبر اندوه وارده به شما، ما را در غصه جانگداز فرو برد.

اندوه بی پایانمان از این واقعه دردناک قابل وصف نیست. مصیبت وارده به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می‌نمایم.

متن تسلیت برای همکار

مصیبتی که به شما رسیده، گویی نه غم شما که غم من است.

بدان که شریک غصه شما هستم وقتی که ارزش بودن را همیشه از اندیشه یک لحظه نبودن عزیزان می‌توان فهمید.

عزادار بودن تو بر من گرانسنگ است. اما زندگی کن!

حتی اگر بهترین‌هایت را از دست دادی چون این زندگی کردن است که بهترین‌های دیگر برایت می‌سازد.

می‌دانم داغی که بر دل تو نشسته به همین راحتی‌ها تحمل نمی‌شود.

می‌دانم چقدر سخت است صبح چشم بگشایی و بگویی کاش هنوز بود… اما این رسم زندگانی است.

تسلیت می‌گویم و از خدا برای تو شکیبایی آرزو می‌کنم.

اگرچه اندوه بزرگی بر قلب ما سنگینی می‌کند، او تنها به آغوش خداوند بازگشت که بالاترین آرامش روح آدمیست.

تو نیز آرام باش.

از خدا می‌خواهیم او را در سایه رحمت جاویدانش قرار دهد و ما را برای دیدن جای خالی آن عزیز شکیب سازد.

غم از دست دادن آن عزیز بزرگوار در واژه‌ها نمی‌گنجد؛

تنها می‌توانم از خداوند برایتان صبری عظیم و برای آن مرحوم/ مرحومه روحی شاد و آرام طلب کنیم.

می‌دانم عظمت هیچ صبری از وسعت غم نزدیکترین عزیزان نمی کاهد،

فقط کنار می‌آییم و یاد می‌گیریم به تلخی‌ها نیندیشیم. ما را در غمتان شریک بدانید.

کلماتم را گم می‌کنم چرا که غم فقدان عزیزان بزرگتر از هر کلمه و کلامی است.

درد و رنج شما را درک می‌کنم و آرزو می‌کنم به زودی دوباره انرژی و شادی را در شما ببینم.

روحش شاد.

به سوگ نشستن در غم از دست دادن عزیزان صبری سترگ می‌خواهد.

برای شما صبر و شکیبایی و برای آن عزیز در گذشته غفران و رحمت واسعه الهی را خواستارم.

اس ام اس تسلیت درگذشت دوست صمیمی

خداوند به شما اجر صابرین عنایت فرماید که حضرتش فرمود:

و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعون.

عرض تسلیت حقیر را بپذیرد.

فقدان عزیز درگذشته تان ما را اندوهگین ساخت.

غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم.

از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحوم / مرحومه غفران و رحمت الهی و برای حضرتعالی و دیگر سوگواران صبر و شکیبایی درخواست می‌نمایم.

زندگی در نبود عزیزان سخت و جانکاه است اما مگر زندگی چیزی جز سختی است؟

بردبار باش تا خداوند به شما اجری عظیم عطا فرماید.

تسلیت قطره ای‌ست در برابر غم دریا گونه شما.

از خداوند صبری عظیم برای شما و خانواده محترمتان خواستارم. امیدوارم غم آخرتان باشد.

تسلیت عرض میکنیم

بدینوسیله جا دارد با نهایت ادب و احترام مراتب قدردانی و تشکر و سپاس خود را از یکایک شما سروران دوستان آشنایان بستگان همسایگان شهرستانهای دور و نزدیک که ابراز همدردی نمودید و با قدوم پر مهرتان در مراسم تشییع و تدفین و مجالس ترحیم و یادبود شادروان همراهی کرده و شرکت نمودید اعلام و صمیمانه تقدیر و تشکر نماییم و از اینکه با حضور شریف و انور خود ما را مورد تفقد و عنایت قرار دادید و موجبات تسلی خاطرمان و التیام آلام جانکاهمان در این فقدان را فراهم گردانیدید بی حد و حصر سپاسگذاری می نماییم از لطف و مرحمت بی شائبه این عزیزان که شامل حال ما گشت کمال تشکر و قدردانی را نموده و مزید امتنان و حق شناسی را از بذل محبت و الطاف صادقانه شما مهتران را داریم و از همه خوبانی که با ارسال پیامک و تماس تلفنی و ارسال پیام اینترنتی قلبهای پر مهرشان را بر روی اندوهمان گشودند و با این حقیر و بازماندگان غمگساری نموده و مرهمی بخشیدید سپاسگذاریم و از اینکه با نصب بنر و پلاکارت و اعلامیه ، ما را قرین لطف و محبت قرار دادید صفایتان را ارج می نهیم و نیکوترین دعاها را نثارتان می کنیم از اینرو شایسته است توفیق و سعادت این را داشته باشیم که بتوانیم در محافل شادی شما عزیزان به نحو احسن جبران محبت نماییم و تلاش میکنیم حضورا عرض ارادت و سپاسگذاری و ادای دین داشته باشیم تا پاسخگوی اینهمه محبت جبران ناپذیرتان باشیم از اینکه به علت تاءلمات روحی و کثرت بزرگواران امکان و توفیق تشکر حضوری از سروران ارجمند میسر نشد پوزش طلبیده و یکبار دیگر دست همه شما را می فشاریم و می بوسیم و آرزوی سلامتی و بهروزی همه شما را داریم و سر تعظیم و کرنش در برابر شما فرود می آوریم.

دیدگاه

Current [email protected] *

Leave this field empty

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهــم♥
کپی برداری فقط با ذکر نام و آدرس سایت مجاز می باشد.

Copyright Parsino.com © 2018 – Allrights Reserved

*از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه و برای جنابعالی و خانواده محترم صبوری و شکیبایی مسئلت می نمایم.

خداوند قرین رحمتش فرماید

متن رسمی برای تسلیت گفتن

*از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحومه غفران

پیام تسلیت فوت عمو

و رحمت الهی و برای حضرتعالی و دیگر سوگواران صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم.

*با کمال تأسف باخبر شدیم(…….)دار فانی را وداع گفت.

این مصیبت را به ایشان و خانواده محترمشان تسلیت عرض می نماییم

و از خداوند متعال برای متوفی طلب مغفرت و برای خانواده محترمشان صبر جمیل مسئلت می نماییم

* خاموش شدن این شمع نورانی خدمت خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می کنم

خداوند یکتا رفع درجات آن بزرگوار دربهشت أعلا و مزید فضل

و رحمت پروردگار بی همتا برایشان

وطول عمر بازمانگان آن مرحوم همراه با سلامتی وحسن عاقبت شان خواهانم

*انا لله و انا الیه راجعون

در اینجا لازم است از طریق این رسانه این مصیبت دردناک را خدمت خانواده آن عزیز

و دیگر بستگان تسلیت گفته و آرزوی مغفرت و آمرزش برای مرحوم

و صبر جزیل برای بستگان وی از درگاه خداوند متعال مسئلت نماییم

روحش شاد و یادش گرامی باد

[divider2]

زدم فریاد خدایا این چه رسمی است

رفیقان را جدا کردن هنر نیست

رفیقان قلب انسانند خدایا

بدون قلب چگونه می توان زیست ؟

ز هجران تو پرپر می زند دل

ز دل تنگی به هر در می زند دل

چو بلبل در فراق رویت ای گل

به دیوار قفس سرمیزند دل

گلچین روزگار عجب خوش سلیقه است

می چیند آن گلی که به عالم نمونه است

دیدگاه


Current [email protected] *


Leave this field empty

پیام تسلیت فوت عمو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با نهایت تأسف ضایعه غم بار درگذشت مادر گرامی‌تان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای روح پاک آن مرحومه علو درجات و مغفرت الهی و برای خانواده محترم صبر عظیم آرزومندیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیام تسلیت فوت عمو

 

 

 

خبر تأسف‌بار فقدان برادر بزرگوار جنابعالی، ما را داغدار کرد. مصیبت وارده رابه شما و خانواده محترم آن عزیز از دست رفته، صمیمانه تسلیت می گوییم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت الهی و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضایعه درگذشت عموی بزرگوارتان را از صمیم قلب تسلیت عرض میکنم. خداوند متعال روح پاکش رابا مولایش علی علیه السلام محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید.
از طرف…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درگذشت فرزند برومندتان رابه شما و خانواده محترم تسلیت گفته، برای آن مرحوم رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از درگاه خداوند مسئلت میکنیم.
از طرف…

 

 

 

 

 

 

 

 

بی گمان درگذشت … نوجوان / جوان ناکام‌تان گرد غم برچهره‌تان پاشیده است. رسم روزگار است که بارها و بارها همه ی رابه چنین آزمون‌هاي‌ سختی می‌آزماید، این فقدان بزرگ را صمیمانه تسلیت گفته و سربلندی و شکیبایی‌تان را دراین کارزار از ایزد منان خواستارم. باشد که روح بلند این عزیز از دست رفته در بارگاه امن الهی ودر جوار رحمتش جاودان بیاساید.
از طرف…

 

 

 

 

 

 

 

از طرف…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درود علیکم
خبر درگذشت پدر / مادر / … جنابعالی واصل گردید. درگذشت ایشان رابه شما و خانواده گرامی تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم / مرحومه رحمت و مغفرت و حشر با اولیاء طاهرینش، حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیه السلام و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواستارم.
از طرف…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیام تسلیت فوت عمو

خبر درگذشت « نام مرحوم یا مرحومه » عزیز چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می نشیند
ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌اي جز تسلیم و رضا نیست خداوند قرین رحمتش فرماید

 

 

تسلیت رسمی به دوست

 

 

همه ی رفتند از این خانه بجز غم
باز این یار قدیمی چه وفایی دارد

دیگه کابوس زمستون نمی بیني
توی خواب گلای حسرت نمیچینی

مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـته كـه بهار فرحناك زندگی را خـزانـی ماتمزده بـه انتظار بنشیند و این ، بارزترین تفسیر فلسفـه آفـرینش درفـراخـنای بـی كران هـستی و یـگانه راز جـاودانگی اوسـت
درگذشت…..گرامیتان رابه شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت ، برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم .

آن قدر مهر و وفا بر همگان کردی تو
نام نیکت همه ی جا ورد زبانست هنوز

زندگی راه درازیست، حریفش مرگ است
عمر یک غصه و پایان ظریفش مرگ است

زیستن پرسش سختیست که عمری با ماست
پاسخ منطقی و نرم و لطیفش مرگ است

این طرف رهگذری، نام عزیزش انسان 
آن طرف همسفری، اسم شریفش مرگ است 

داغ یاران سفر کرده چه سنگین داغیست 
داغی این گونه که یک سوز خفیفش مرگ است 

زندگی یک غزل نیمه تمام است اي دل 
که به هر وزن بگوییم ردیفش مرگ است

پیام تسلیت عمو پیام عرض تسلیت درگذشت یکی از اقوام نسبتاً نزدیک است و با توجه به اینکه به چه کسی درگذشت عمو را تسلیت می گوییم می تواند پیام تسلیت صمیمانه به دوست یا پیام تسلیت به همکار و رسمی باشد.

– مرگ هر موجود زنده بجز خالق یکتا و فنای دنیا؛ خاموش شدن این شمع نورانی را خدمت خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می کنم.

از خداوند یکتا رفع درجات آن بزرگوار دربهشت أعلا و مزید فضل و رحمت پروردگار بی همتا برایشان و طول عمر بازمانگان آن مرحوم همراه با سلامتی و حسن عاقبت شان خواهانم.

〰*〰*〰*〰*〰*〰 روح عموی بزرگوارتان در حریر نوازش باد که دست نوازشش بر سر همه بود.

آن بنده باسخاوت کارساز در جوار حضرت حق آسوده بیارامد که آغوشش مأمن هر گره بسته ای بود.

پیام تسلیت فوت عمو

شاهین تیزبال زودپرواز بوسه بر چشم دل عموی گرانقدر شما زد که تصویر رحیل ایشان پیش از پرگشودن در آیینه قلب بی کینه ایشان نمایان بود.

رحمت حق بر عموی عزیز سفرکرده جنابعالی باد که جز ماترک عشق و ایثار ره توشه ای نبرد.

از بی نیاز و چاره ساز نیازمندان می خواهیم که آن مهربان، صادق، عاشق و بزرگ را توشه مغفرت عطا فرماید.

〰*〰*〰*〰*〰*〰 مرگ عموی شما را دربرگرفته است و دوستان و آشنایان ایشان را در غم فرو برده است.

پیام تسلیت عمو پیام عرض تسلیت درگذشت یکی از اقوام نسبتاً نزدیک است و با توجه به اینکه به چه کسی درگذشت عمو را تسلیت می گوییم می تواند پیام تسلیت صمیمانه به دوست یا پیام تسلیت به همکار و رسمی باشد. پیام فوت عمو را در ستاره بخوانید. … ادامه خبر

جستجوگر خبر فارسی، بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است (قانون تجارت الکترونیک). برای مشاهده متن خبری که جستجو کرده‌اید، “ادامه خبر” را زده، وارد سایت منتشر کننده شوید (بیشتر بدانید …)

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

می پسندم

0

پیام تسلیت فوت عمو

سایر خبرها

انقلاب است. در تاریخ 1396-7-11 رهبر انقلاب در دیدار خانواده شهید حججی گفتند: همه شهدای ما مظلومند و غیر از محسن شما، شهدای دیگری نیز هستند که دشمن، سر از تنشان جدا کرده و همگی در نزد خداوند، صاحب درجات هستند، اما خدای متعال براساس حکمت خود و خصوصیات این جوان، او را نماینده و سخنگوی این شهیدان کرد. همه شهیدان مبارزه با اشرار تکفیری، در این جوان خلاصه و دیده می شوند و خداوند او را نماد …

– دوحه و بالعکس با هواپیمای برجامی ایرباس 321 و به صورت موردی در مسیر تهران- لار- کویت ، که انشاالله همانگونه که قبلاً نیز عرض شد بدور از شعار زدگی تا قطعی شدن همه دستاوردها صبر نموده و نتایج دیگر این سفر در آینده ی نزدیک کام مردم منطقه را شیرین می نماید. در پایان یکبار دیگر تأکید می نمایم که خدمت به مردم شریف لارستان افتخار کلیه کارکنان و ارگانهای مجموعه این اداره کل می باشد و وظیفه …

شعارسال : راوی قضایا و ناگفته هایی که در پی می آید، از فعالان دیرپای مبارزات منتهی به انقلاب اسلامی و از دوستان صمیمی مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمدخمینی است. حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعایی پس از پیروزی انقلاب نیز تا گاهِ درگذشت فرزند امام، با او ارتباطی نزدیک و تنگاتنگ داشت. آنچه او در مصاحبه با موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران بیان کرده، شمه ای از یادمانهای وی از یادگارگرامی …

مسائل اصلی دنیا اسلام توسط امپراطوری خطرناک و سهمگین تبلیغات غرب که دست صهیونیستهاست نادیده گرفته شود. فلسطین یک مساله مهم دنیای اسلام است که به طور کلی نادیده گرفته می شود. در تاریخ 1396-10-24 رهبر انقلاب در پی جان باختن کارکنان کشتی نفت کش پیام تسلیت صادر و تاکید کردند: این حادثه مصیبت بار و تاثرانگیز را به خانواده های عزادار صمیمانه تسلیت عرض می کنم. این عزیزان در راه انجام وظیفه و خدمت …

کاملا روشن می شود که در اینجا به گوشه ای از آن اشاره می شود: 1- مرحوم شیخ صدوق به سند معتبر از امام صادق (ع) نقل می کند که یکی از یاران آن حضرت در اواخر ماه رجب خدمتشان رسید. چون نظر مبارک امام (ع) به او افتاد، فرمودند: آیا در این ماه روزه گرفته ای؟ عرض کرد: نه. فرمودند: آن قدر ثواب از تو فوت شده است که اندازه آن را کسی جز خدا نمی داند. این ماه، ماهی است که خداوند آن را بر سایر ماه ها …

عراق عنایت ویژه ای داشتند. به مناسبت های مختلف، با صدور پیام هایی، یاد و نام آن بزرگواران را در جامعه اسلامی زنده نگه می داشتند. ایشان در جمله ای، خاندان حکیم را آل شهادت و فقاهت لقب دادند و در یکی دیگر از این پیام ها فرمودند: شما و ما شاهد بودیم که این حزب فاسد [بعثی]، با مرحوم آیت اللّه حکیم و آقازاده های معظم ایشان چه ها کردند و آن سید بزرگوار و مظلوم در آخر عمر با چه خون دل به اجداد بزرگوارش ملحق …

علمی و حمایت ها و همراهی های ایشان، وظیفه خود دانستم که تشکر کرده و برای همه شما آرزوی بهروزی و موفقیت دارم. این مورخ، پژوهشگر و استاد دانشگاه تاکید کرد: جا دارد به طور خاص از خانواده حق پرست؛ حماسه، حسام و پدر بزرگوارشان تشکر کنم. من از دیرباز با این خانواده آشنا بوده ام و از این هنرمند عزیز به پاسداشت هنر ایشان و قلم توانمندشان تجلیل می نمایم. مردم دشتستان با کمترین …

نیست و ما سلاحی نداریم و باید از روی جنازه من رد شوید تا به بزرگمان برسید . قاضی از ثلاث پرسید: شما روز اول دادگاه گفتید چون عصبانی بودید به سمت مأموران هجوم بردید. ثلاث گفت: من چون می خواستم اعدام شوم این را گفتم، مأموران تمام بدنم را خرد کرده بودند و می خواستم بمیرم؛ شکایت نیروی انتظامی را باید به چه کسی ببرند؟ من را می زدند بهتر است که اعدام شوم. دوست دارم بروم و این زندگی …

نکردن ها، به این وضعیت دامن زده است. قناعت پیشگی در زندگی این هنرمند، کلامش را با آرزوی خوبی ها برای همه دنیا به پایان برد و ادامه داد: من کوچک تر از آن هستم که چیزی به عنوان نصیحت بگویم اما فقط نکته ای عرض می کنم که مردم در زندگی قناعت پیشه کنند، به خدا و چهارده معصوم(ع) توکل کنند، صبر و شکیبایی پیش بگیرند، گذشت داشته باشند و به جوانان هم عرض می کنم که عجول نباشند و نخواهند یک …

به فیض شهادت نائل آمد و پیکر مطهرش در روستای بنی یعقوب بخاک سپرده شد. مدیرکل و کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان، این ضایعه را به خانواده و بستگان ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه الهی برای روح آن مرحوم رحمت ، مغفرت و علوّ درجات مسئلت دارند.

…> لازم بذکر است که آقای محمدحسین محبوبی فرد درتاریخ 19/4/1363 در جزیره مجنون در اثر اصابت ترکش به زانوی چپ ، در تاریخ 23/11/1364 در عملیات والفجر 8 به وسیله بمباران شیمیایی و در تاریخ 28/11/1364 به وسیله موج انفجار مجروح گردید. روحشان قرین رحمت الهی . مدیرکل و کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان، این ضایعه را به خانواده و بستگان ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه الهی برای روح آن مرحوم رحمت ، مغفرت و علوّ درجات مسئلت دارند. …

– آقای مهدی آذر یزدی! – این خدمت را قبول کند و مأجور باشید. ( بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان استان یزد، 15/10/1386 ) راستش را بخواهید در ایام عید منتظر فرصتی هستم تا به رسم عهد ماضی، پاورچین و یواشکی، به دور از چشم بزرگان و عقلای جهان دیده، به سراغ این گنجینه بروم و دست در دست آقای مهدی آذر یزدی در باغ کاغذی کتابهایش ساعتها قدم بزنم، لذت ببرم، راه و رسم زندگی بیاموزم. برای شادی روح آن مرحوم فرهیخته صلواتی قرائت کنیم! …

به گزارش ایثار یزد مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد در پی درگذشت حاج حسین دهقانی پدر گران قدر شهید محمدحسن دهقانی و همکار شهرستان میبد مصطفی دهقانی در پیامی این ضایعه را به ایشان تسلیت گفت و برای بازماندگان از درگاه احدیت صبر و اجر مسئلت کرد. احمد ابراهیمی فقدان پدر را ثلمه غیرقابل جبران خواند و افزود: پدر در جایگاه ستون استوار خانواده قرار دارد که فقدان وی ضربه ای جبران ناپذیر …

به نام دکتر مصدق شد. در شهرستان ها هم همین طور. در اولین در اولین 14 اسفند بعد از انقلاب در احمدآباد به مناسبت سالگرد فوت مرحوم دکتر مصدق مراسم باشکوهی برگزار شد. در تمام این مدت از دکتر مصدق و یارانش، فاطمی و جبهه ملی تجلیل می شود ولی همچنان آن نگاه منفی به آیت الله کاشانی وجود دارد. شاه هم که به عنوان یک خائن تکلیفش روشن است. از یک جاهایی در سال 58 این وضعیت عوض شد. یعنی عده ای آرام …

خوشبختی هست یا نه، به درون خود دقّت کن، اگر اهل عبادت و طاعت را دوست داری و از اهل معصیت و گناه ، ناخوشایندی! پس در وجودت خیر و سعادت وجود دارد، و خداوند تو را دوست می دارد. ولی چنانچه از اهل طاعت و عبادت ناخوشایند باشی و به اهل معصیت، عشق و علاقه ورزیدی! پس خیر و خوبی در تو نباشد، و خداوند تو را دشمن دارد. 2- قالَ الاْمامُ الباقر (عَلَیْه السلام): مَنْ کَفَّ عَنْ أعْراضِ النّاسِ …

سردار غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین انجام شد، ضمن عرض تسلیت و قرائت فاتحه برای آمرزش مرحوم آله ویرن زاده به پاس تلاش ها و زحمات آن مرحوم، لوح تقدیری به خانواده وی اهدا و از درگاه ایزد متعال برای کلیه بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرد.

است که از این نگاه قابل قیاس با بنیانگذار انقلاب باشد؟ در پایان خوب است به پیام مقام معظم رهبری پس از درگذشت مرحوم مهندس مهدی بازرگان اشاره کنیم که به عنوان یک شاهد نزدیک درباره شخصیت، سلوک و مبارزات او گواهی داده اند: ایشان یکی از مبارزان دیرین با رژیم ستم شاهی و نیز از جمله پیشروان ترویج و تبیین اندیشه های ناب اسلامی با زبان و منطق و شیوه نوین بود واز این رهگذر بی شک در چشم همه علاقه …

بازداشت بزرگ ما را داده بودند. من صندلی های اتوبوس را باز کرده بودم و آن روز قرار بود که صندلی ها را ببندیم، بعد از اینکه از پراید پیاده شدم. سوار اتوبوس شدم که اتوبوس را به سمت پاسگاه ببرم. آرام حرکت کردم که نیروی انتظامی کنار برود. چراغ زدم بوق زدم به حرکت ادامه دادم؛ پایم روی گاز بود. ما انسان هستیم، حیوان نیستیم. من در اینجا از خداوند برای بازماندگان صبر و برای خودم بخشش می خواهم. خودم هم …

خودش کشانده؛ فرض بفرمائید آنجایی که حضرت موسی می گوید: وَلَهُم عَلَیَّ ذَنبٌ فَاَخافُ اَن یَقتُلون، در اوّل قضیّه خداوند می فرماید: قالَ کَلّا فَاذهَبا بِئایتِناِ اِنّا مَعَکُم مُستَمِعون؛ من با شما هستم، از چه کسی می ترسید؟ این در سوره شعرا بود؛ یا در آیه دیگر که موسی و هارون می گویند: اِنَّنا نَخافُ اَن یَفرُطَ عَلَیناِ اَو اَن یَطغی، فرعون این کار را بکند، خداوند می فرماید: قالَ لا تَخافا اِنَّنی …

مندیم و امیدواریم سالم بمانند و بهبودی یابند، امّا وقتی حکم خدا بر فوت آنها قرار گرفت، به آنچه او دوست می دارد گردن می نهیم و راضی هستیم. معاشرت امام محمد باقر (علیه السلام) با دیگران در نهایت ادب و بزرگواری بود، با دوستان و برادران دینی مصافحه می نمود و می فرمود: وقتی دو مؤمن با یک دیگر مصافحه می کنند، گناهان آن دو مانند برگی که از درختان بریزد، فرو می ریزد و خداوند تا زمانی که آن دو از هم …

کرم و فیض است که به این چیزها توجه ندارد. اگر هم شما سوال می کنی و حاجتی می طلبی این برای خودت است برای اینکه شما با او عشق و راز و نیاز کنی. دوست داری که به درگاه او بنالی و گریه کنی و با او حرف بزنی. این بنده دوست دارد در حال گریه و انابه نسبت به خالق خود باشد و به وسیله ی اینها به درگاهش نزدیک و احساس قربت داشته باشد. این نیاز به تضرع از جانب خود شماست و الا که از جانب او که نمی خواهد بین این …

به گزارش ایکنا ؛ ماه مبارک رجب یکی از بهترین فرصت هایی است که خداوند متعال در راستای هدایت و اعتلای معنوی مومنین به ایشان عنایت داشته است. به فرموده پیامبر اکرم(ص) ماه رجب ماه خدا است: رجب شهر الله و شعبان شهری و رمضان شهر امتی . وقتی از پیامبر(ص) سوال شد چرا ماه رجب ماه خداوند است حضرت فرمود: لانه مخصوص بالمغفره؛ زیرا ماه رجب ویژه آمرزش و مغفرت است . وجود شب لیله الرغائب ، ایام البیض ، ولادت …

…؛ پایم روی گاز بود. ما انسان هستیم، حیوان نیستیم. من در اینجا از خداوند برای بازماندگان صبر و برای خودم بخشش می خواهم. خودم هم ناراحت هستم. من عاشق اعدامم. اینها را نمی گویم که من را اعدام نکنند، من عاشق اعدام هستم. من با ماشین رفتم و می خواستم حادثه را رد کنم. ولی عمدی روی آنها نرفتم. وجدانم راحت است. 50 نفر هم می مردند خواست خدا بوده. قاضی: چرا دوست داری اعدام شوی؟ متهم: دوست …

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان، متن پیام ایشان بدین شرح می باشد: خبر درگذشت اخوی گرانقدرتان ، موجب تألم و تأثر خاطر گردید. اینجانب این مصیبت را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه حضرت احدیت برای آن فقید سعید آمرزش و رحمت الهی و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی و برای جنابعالی طول عمر با عزت توام با توفیق خدمت روز افزون به نظام مقدس جمهوری اسلامی را آرزومندم. …

اَن یَقتُلون، در اوّل قضیّه خداوند می فرماید: قالَ کَلّا فَاذهَبا بِئایتِناِ اِنّا مَعَکُم مُستَمِعون؛ من با شما هستم، از چه کسی می ترسید؟ این در سوره شعرا بود؛ یا در آیه دیگر که موسی و هارون می گویند: اِنَّنا نَخافُ اَن یَفرُطَ عَلَیناِ اَو اَن یَطغی، فرعون این کار را بکند، خداوند می فرماید: قالَ لا تَخافا اِنَّنی مَعَکُماِّ اَسمَعُ وَاَری؛ ببینید چقدر این خوب است! من با شما هستم، می بینم، می شنوم …

گلستان احمدی آیینه دارِ نور خداوند سرمدی از شرقِ رحمتِ ازلی باز سرزدی ماه تو نور بر دل اهل نظر دهد میلاد چار حجت حق را خبر دهد آغاز ماه تو که به نام پیمبر است میلاد پنجمین ولی اللهِ اکبر است کز چار بحرِ نور، فروزنده گوهر است نجلِ دو فاطمه، خَلفِ پاک حیدر است بعد از علی، محمّد اوّل وجود اوست …

چندین سفر پر اهمیت مردمی و فرهنگی در استان کردستان رخ داد که از جمله آن حضور هیات شورای جهانی یونسکو در شهرجهانی مریوان ، گروه اتومبیلرانی(رالی) صلح تهران – سردشت هر دو در تیر سال جاری اشاره کرد که کردستانی ها میزبان آن بودند. گروه 160 نفره اتومبیلرانی (رالی) صلح تهران – سردشت متشکل از جمعی از جانباران و خانواده آنان و تعدادی از خانواده های بازماندگان بمباران شیمیایی هیروشیمای ژاپن بودند …

… جناب آقای… / سرکار خانم… / خانواده محترم… درگذشت … را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای شما صبر مسئلت داریم. از طرف… 〰*〰*〰*〰*〰*〰 همکار گرامی… با نهایت اندوه درگذشت … گرامیتان را به شما و سایر بستگان تسلیت عرض نموده واز خداوند منان رحمت واسعه برای آن مرحوم و صبر و شکیبایی شما و …

کارکردهایی دارند؟ رسالتی که به روحانیت محول شده، دنباله رسالت پیامبران و ائمه معصومین(علیهم السلام) است؛ به عبارت دیگر روحانیون در اصل، رسالت انبیاء و امامان معصوم(ع) را در حد توان و ظرفیت خود به عهده دارند. پیامبران از طریق وحی وصل به خدا بودند، امامان از طریق وحی با خداوند ارتباط نداشتند، اما از طریق عصمت، پاکی، نورانیت دل و علم لدنی به خدا متصل بودند ولی روحانیت از این دو نوع ارتباط …

و جامه قرمزش نیز علامت خون و زندگی مجدد است . از آمدن نوروز به مردم آگاهی می دهد میرنوروزی و کوسه برنشاندن آیین های میرنوروزی، سیاوشی، کوسه برنشاندن و حاجی فیروز همگی با کمی تفاوت مفهومشان بازگشت خدای نباتی در بهار است. ابوریحان بیرونی در التفهیم می نویسد: مردی بیامد کوسه، برنشسته بر خری و به دست کلاغی گرفته و به بادبیزن خویش باد همی زدی و زمستان را وداع همی کردی و …

“),t.close()},t.write(‘

پیام تسلیت فوت عمو
پیام تسلیت فوت عمو
0سلام خوش امدین امیدوارم تو هیچ عشقی شکست نخورده باشین اگه خوردین هم اشکالی نداره همه که نباید به عشقشون برسن. درصورتی که انتقاد یا پیشنهادی دارین با ما درتماس باشین
09010736795 سامی حسینی مهندس سئو,ایده پرداز وب

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.