متن تبریک عید نوروز ۹۸ برای کارت پستال

سلام خوش امدین امیدوارم تو هیچ عشقی شکست نخورده باشین اگه خوردین هم اشکالی نداره همه که نباید به عشقشون برسن. درصورتی که انتقاد یا پیشنهادی دارین با ما درتماس باشین
09010736795 سامی حسینی مهندس سئو,ایده پرداز وبمتن تبریک عید نوروز ۹۸ برای کارت پستال

متن تبریک عید نوروز۹۸ برای کارت پستال
متن تبریک عید نوروز ۹۸ برای کارت پستال

این پست سایت پغمان برای متن تبریک عید نوروز ۹۸ برای کارت پستال همراه با چند عکس می باشد .

سال نو مبارک 

happy new year

متن تبریک عید نوروز۹۸ برای کارت پستال

متن تبریک عید نوروز ۹۸ برای کارت پستال

متن کارت پستال انگلیسی

Wishing you a Happy New Year with the hope that you will have many blessings in the year to come.
امیدوارم سال نو مبارک امیدوار باشید که در سال آینده شاهد بسیاری از برکتات خواهیم بود.

متن تبریک عید نوروز۹۸ برای کارت پستال
متن تبریک عید نوروز ۹۸ برای کارت پستال

Out with the old, in with the new: may you be happy the whole year through. Happy New Year!
با قدیمی، در با جدید: ممکن است شما از تمام سال از طریق خوشحال باشید. سال نو مبارک!

Counting my blessings and wishing you more. Hope you enjoy the New Year in store.
شمارش نعمت های من و آرزوی تو بیشتر. امیدوارم سال نو را در فروشگاه لذت ببرید.

متن تبریک عید نوروز 98 برای کارت پستال

متن تبریک عید نوروز ۹۸ برای کارت پستال

I resolve to stop wasting my resolutions on myself and use them to repay you for the warmth you’ve shown me. Happy New Year!
من تصمیم گرفتم جلوگیری از قطع کردن قطعنامه های خودم بر روی خودم و استفاده از آنها برای بازپس گیری شما برای گرمی که به من نشان دادید. سال نو مبارک!

Nights will be dark but days will be light, wish your life to be always bright – Happy New Year.
شب تاریک خواهد بود، اما روزها نور خواهند بود، آرزو زندگی همیشه درخشان است – سال نو مبارک.

Let us look back at the past year with the warmest of memories. Happy New Year.
اجازه دهید سال گذشته را با گرم ترین خاطرات پشت سر بگذاریم. سال نو مبارک.

پیام تبریک عید نوروز ۹۸ برای کارت پستال

متن تبریک عید نوروز ۹۸ برای کارت پستال

Let the old year end and the New Year begin with the warmest of aspirations. Happy New Year!
بیایید پایان سال گذشته و سال نو با گرمی ترین آرزوها شروع کنیم. سال نو مبارک!

متن تبریک عید نوروز۹۸ برای کارت پستال
متن تبریک عید نوروز ۹۸ برای کارت پستال

ne more year loaded with sweet recollections and cheerful times has passed. You have made my year exceptionally uncommon, and I wish this continuous forever. With you around, each minute is a unique event for me. I wish you to have a year as incredible as you are.
نه سال بیشتر با خاطرات شیرین و بارهای شاد پر شده است. سال خود را به طور غیرمعمول ساخته اید، و من برای همیشه این آرزو را دارم. با اطمینان، هر دقیقه یک رویداد منحصر به فرد برای من است. من آرزو می کنم سالی به اندازه شما باور نکردنی داشته باشید.

متن تبریک عید نوروز برای کارت پستال ۹۸

متن تبریک عید نوروز ۹۸ برای کارت پستال

در این سال نو، من آرزو می کنم که شما ماه فروردین فوق العاده، یک اردیبهشت خیره کننده، خرداد صلح آمیز، اضطراب آزاد تیر، مرداد مهیج و شادی است  آرزومند باشید.

 

 

On this New Year, may you change your direction and not dates, change your commitments and not the Calendar, change your attitude and not the actions, and bring about a change in your faith, your force and your focus and not the fruit. May you live up to the promises you have made and may you create for you and your loved ones the most Happy New Year ever.
در این سال نو ممکن است مسیر خود را تغییر دهید نه تاریخ، تعهدات خود را تغییر دهید نه تقویم، تغییر نگرش شما و نه اقدامات را تغییر دهید و باعث تغییر در ایمان، نیرو و تمرکز شما و نه میوه شود. می توانید به وعده هایی که داده اید، عمل کنید و ممکن است برای شما و عزیزانتان سال نو مبارک سال نو را ایجاد کنید.

پیام تبریک عید نوروز برای کارت پستال ۹۸

متن تبریک عید نوروز ۹۸ برای کارت پستال

May this year bring new happiness, new goals, new achievements and a lot of new inspirations on your life.
امسال امسال خوشبختی جدید، اهداف جدید، دستاوردهای جدید و الهام از زندگی جدید شما را به ارمغان بیاورد.

متن تبریک عید نوروز۹۸ برای کارت پستال
متن تبریک عید نوروز ۹۸ برای کارت پستال

Wishing you a year fully loaded with happiness.
مایل به یک سال کامل با شادی.

Wishing every day of the new year to be filled with success, happiness and prosperity for you, happy new year.
با تمایل به هر روز سال نو، با موفقیت، خوشبختی و رفاه برای شما، سال نو مبارک.

 

متن تبریک عید نوروز ۹۸ برای کارت پستال

با سپاس

شما می توانید پست های دیگر به مناسبت سال نو را در لینک زیر مشاهده نمایید.

مجموعه کامل متن و عکس های تبریک سال 1398 

پیام تبریک عید نوروز ۹۸ به زبان عربی

متن تبریک عید نوروز ۹۸ به زبان عربی

تبریک عید نوروز ۹۸ به زبان عربی   

متن تبریک عید نوروز ۹۸ به زبان انگلیسی

زیباترین پیام تبریک عید نوروز98

مدل تزیین سفره هفت سین با جام ۹۸ مدل تزیین جام سفره هفت سین ۹۸

مدل های تزیین سفره هفت سین۹۸

تزیین سفره هفت سین ۹۸

مدل تزیین سفره هفت سین ۹۸

پیامک عاشقانه تبریک عید نوروز

پیام تبریک عیدنوروز98 رسمی

پیام تبریک عیدنوروز 98 برای دوست

متن تبریک عید نوروز98

پیام تبریک نوروز98: پیام تبریک عید نوروز۹۸

پیام کوتاه تبریک عیدنوروز98:

بهترین پیام تبریک عید نوروز 98

متن تبریک عید نوروز عاشقانه: پیشاپیش

متن زیبا برای تبریک عید نوروز 98

تبریک نوروز1398

متن تبریک عید نوروز ۹۸

تبریک نوروز۹۸

تبریک عید نوروز۹۸

متن تبریک عید نوروز ۹۸ برای کارت پستالسلام خوش امدین امیدوارم تو هیچ عشقی شکست نخورده باشین اگه خوردین هم اشکالی نداره همه که نباید به عشقشون برسن. درصورتی که انتقاد یا پیشنهادی دارین با ما درتماس باشین
09010736795 سامی حسینی مهندس سئو,ایده پرداز وب

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.